Jak ustawisz fotel kierującego przed rozpoczęciem jazdy pojazdem?
A
Przysunę jak najbliżej kierownicy.
B
Tak, aby zapewnić sobie pionową pozycję.
C
Odsunę jak najdalej do tyłu, tak jednak, abym lewą nogą mógł swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła.