Czy naruszasz przepisy ruchu drogowego, jeżeli kierując pojazdem rozmawiasz przez telefon trzymając go w ręku?
A
Nie, pod warunkiem panowania nad pojazdem.
B
Nie, pod warunkiem, że telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym.
C
Tak, nawet wówczas gdy telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym.