Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym?
A
2 m.
B
1 m.
C
0,5 m.