Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu?
A
Nie.
B
Tak, pod warunkiem, że pojazd pozostaje w polu widzenia.
C
Tak, na czas nie dłuższy niż 1 minutę.