Której z tych czynności nie masz prawa wykonać, gdy uczestniczysz w wypadku, w którym są zabici?
A
Usunąć pojazdu z drogi, aby nie utrudniał ruchu.
B
Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku.
C
Wezwać zespołu ratownictwa medycznego.