Która z wymienionych przyczyn uzasadnia zatrzymanie prawa jazdy?
A
Zakrycie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, które powinny być widoczne w pojeździe.
B
Nie poddanie pojazdu badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie.
C
Upłynięcie terminu ważności prawa jazdy.