Jakie mogą być skutki niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez kierowcę?
A
Większe uszkodzenia pojazdu podczas kolizji.
B
Większe obrażenia ciała kierowcy podczas wypadku.
C
Uszkodzenie poduszki powietrznej.