Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem, podczas hamowania na mokrej nawierzchni?
A
Wzrost siły tarcia.
B
Skrócenie drogi hamowania.
C
Zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania.