Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym?
A
Zwiększenie pojemności silnika.
B
Zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu
C
Zwiększenie spalania oleju silnikowego.