Czy apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu samochodowego?
A
Tak.
B
Nie, ale warto ją mieć.
C
Tak, jeżeli jest wyposażony w instalację gazową.