Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną?
A
Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.
B
Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze.
C
Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze.