Jakie są najistotniejsze informacje dla służb ratowniczych, określające miejsce wypadku drogowego?
A
Nazwa ulicy i numer posesji lub numer drogi, nazwa najbliższej miejscowości, słupek kilometrowy.
B
Numer telefonu informującego.
C
Jedynie nazwa najbliższej miejscowości.