Jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka (przedszkolaka), u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzoną przez jednego ratownika?
A
5 wdechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i 2 wdechy.
B
15 uciśnięć i następnie 2 wdechy.
C
30 uciśnięć i następnie 2 wdechy.