Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym?
A
Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.
B
Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych.
C
Nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.