Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać się na poboczu jeżeli potrzebujesz odpoczynku?