Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny?
A
Ustalenie przebiegu wypadku.
B
Ustalenie sprawcy wypadku.
C
Pozostanie na miejscu zdarzenia.