Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osób zabitych lub rannych?
A
Pozostawienie pojazdu w miejscu zdarzenia.
B
Wezwanie policji.
C
Usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.