Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu?
A
Tak, bo mogą skrócić drogę hamowania.
B
Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania.
C
Nie wpływają na długość drogi hamowania.