Czy polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi?