Czy w tej sytuacji, znajdując się w strefie ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?