Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić bezpośrednio za pierwszym znakiem informacyjnym?