Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do żółtych znaków poziomych?