Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?