Czy w tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni?