Czy w tej sytuacji nadawane sygnały świetlne zabraniają wjazdu za sygnalizator?