Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, wolno Ci poruszać się bezpośrednio przy prawej krawędzi jezdni?