Czy w tej sytuacji wolno Ci zastosować się do wskazań białych strzałek?