Czy w tej sytuacji możesz podjąć próbę wyprzedzania rowerzysty?