Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?