Czy w tej sytuacji, powinieneś wziąć pod uwagę możliwość wtargnięcia pieszych na jezdnię?