Czy masz prawo zatrzymać pojazd bezpośrednio za tym przejściem dla pieszych?