Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów?