Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?