Czy w tej sytuacji wolno Ci pojechać na wprost przez skrzyżowanie?