Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać na wprost przez skrzyżowanie bez zatrzymania się?