Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się?