Czy w tej sytuacji, po zakończeniu wyprzedzania, masz obowiązek powrócić na prawy pas ruchu?