Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?