Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed widoczną linią poprzeczną?