Czy w tej sytuacji, na skrzyżowaniu, wolno Ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku nakazu?