Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem informacyjnym wolno Ci zawrócić?