Czy za widocznym znakiem informacyjnym wolno Ci cofać?