Czy w tej sytuacji, przy zawracaniu, wolno Ci przejechać przez zakreskowane pole?