Czy w tej sytuacji, znak ostrzegawczy oznacza, że zbliżasz się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?