Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd w zatoce?