Czy wjeżdżając za ten sygnalizator, masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności?