Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu?