Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych?