Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi prawym pasem?