Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych?